Background Image

MISJA I WIZJA

Misja

Misją firmy jest zapewnienie Klientom przyjaznego i bezpiecznego sposobu budowy, usług izolacyjnych, ochrony powierzchni oraz prac mechanicznych na najwyższym możliwym poziomie.

Wizja

Dążeniem Grupy kapitałowej Termika jest wzmocnienia kluczowych gałęzi świadczonych usług, rozwój nowych oraz zacieśnienie współpracy ze stałymi klientami poprzez zaspokojenie ich różnorodnych potrzeb. Jako cel firma stawia sobie również pozyskanie kluczowych klientów w zakresie świadczonych usług.