Background Image

ORGANIZACJA

Prezes zarządu
Pion finansowo-administracyjny Dyrektor finansowo-organizacyjny Dział księgowości Kadry i administracja IT
Pion technologii i przygotowania produkcji Dyrektor ds. rozwoju projektów Dział technologii i przygotowania produkcji
Pion produkcji Dyrektor produkcji Dział produkcji Dział HVAC
System zarządzania BHP i jakością Pełnomocnik ds. zintegrowanego systemu zarządzania Dział BHP
R&D Produkcja własna Kontrola jakości
Kontrola Kontrola wewnętrzna Specjalista ds. kontroli
Pion handlowy Dyrektor handlowy Zaopatrzenie Transport i magazynowanie Magazyn Dystrybucja