Background Image

Szkolenia i rozwój

Firma Termika Sp. z o.o. oferuje stabilne zatrudnienia oraz możliwość rozwoju zawodowego.

Zatrudniamy specjalistów z określonych dziedzin w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi naszych Klientów. Oferujemy indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego zależną od predyspozycji kandydata. Nasi pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach.

Szkolenia i rozwój

Zdajemy sobie sprawę, że pogłębianie wiedzy oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników jest rzeczą niezbędną, toteż traktujemy ten fakt jako naturalną kolej rzeczy. Inwestycja w kadry jest w naszej firmie sprawą najwyższej wagi, ponieważ to od stopnia wyszkolenia pracownika zależy jakość oferowanych usług oraz wykonanych prac.

Wysoki poziom wiedzy pracowniczej osiągamy dzięki udziałowi w specjalizowanych kursach oraz szkoleniach. W naszym spojrzeniu inwestycja w kadry to najlepsza inwestycja z możliwych, ponieważ przynosi wymierne korzyści dla naszych klientów w postaci profesjonalnie wykonanych prac oraz dla nas w postaci referencji, które traktowane są jako wyraz zadowolenia oraz uznania.

Rozwój zawdzięczamy dzięki:

  • Szkoleniom. Pracownicy uczestniczą w różnych szkoleniach, których program jest dopasowany do potrzeb uczestników. Nabytą wiedzę wykorzystujemy w codziennej pracy.
  • Nowym doświadczeniom. Zdobywamy nowe doświadczenia zarówno w trakcie codziennej pracy na placach budowy i w biurach w kraju, jak również poza jego granicami.
  • Przełożonym. Dbają oni o nasz rozwój zawodowy i osobisty, mają wpływ na sposób w jaki pracujemy i doskonalimy się.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką Oferty pracy w celu uzyskania informacji na temat obecnie poszukiwanych pracowników.