Background Image

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Termika Sp. z o.o.

ul.Narwicka 8
80-557 Gdańsk

tel: +48 (58) 350 95 00 
fax: +48 (58) 350 95 01

e-mail: Termika@Termika.eu

NIP: 583-22-01-786
REGON: 191384950
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
KRS: Spółka wpisana pod numerem 0000 142749 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku