Background Image

POLITYKA JAKOŚCI I BHP

Firma Termika już 25 lat jest obecna na rynku dostarczając klientom swoje usługi i wyroby. Rozpoczynając od prac izolacyjnych na rynku morskim, dalej rozszerzając działalność w przemyśle lądowym, wchodząc w nowe branże jak np. klimatyzacja i wentylacja, przed firmą stały i nadal stoją nowe wyzwania. Produkty własne, poczynając od komponentów systemów izolacji, poprzez inne metalowe elementy wykonywane seryjnie, kończąc na wytwarzanych na zamówienie produktach dla klienta, wykonujemy z najwyższą starannością, aby spełnić wymagania klienta, przy jednoczesnych dążeniu do konkurencyjności w zakresie ceny i stosowanej technologii. Realizując powyższe zobowiązujemy się do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, aby zapobiegać urazom i dolegliwościom zdrowotnym związanym z pracą.

Dążenia

Cele

Zobowiązania

Realizując politykę jakości i BHP przyświecają nam poniższe cele:

  • • identyfikacja potrzeb i wymagań klienta oraz dostosowanie działań organizacji w celu ich spełnienia,
  • • budowa stałych i partnerskich stosunków z klientami i dostawcami,
  • • stosowanie najlepszych rozwiązań technologicznych,
  • • ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, angażowanie ich do działań w zakresie BHP,
  • • stosowanie dobrych praktyk,
  • • realizację proaktywnych działań BHP.

Zobowiązujemy się realizując cele jakości i BHP do:

  • • spełnienia wymagań prawnych i innych,
  • • ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania,
  • • eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyk dotyczących BHP,
  • • konsultacji i współudziału pracowników oraz ich przedstawicieli.

Polityka zgodna z normą ISO 9001:2015 oraz ISO 45001:2018 tworzy ramy do ustalania celów. Planowanie i realizacja tych celów musi być wspierana zaangażowaniem pracowników wszystkich komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Maciej Sochacki - Prezes Zarządu
Gdańsk, 10.09.2021r.