Background Image

POLITYKA JAKOŚCI I BHP

Termika Sp. z o. o. . łączy w sobie tradycję z nowoczesnością. Doświadczona kadra od lat związana z rynkiem morskim i przemysłem w zakresie izolacji w połączeniu ze świeżymi umysłami niosącymi nowoczesne rozwiązania dają silną podstawę dla świadczenia usług najwyższej jakości. Nasz profesjonalizm polega na umiejętności spełniania oczekiwań klienta dbając przy tym o bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników, podwykonawców oraz innych osób pozostających pod nadzorem firmy. Ciągły rozwój w zakresie klimatyzacji i wentylacji oraz stała współpraca z klientami i kwalifikowanymi dostawcami świadczy o naszej wzrastającej pozycji na tym rynku.

Dążenia

Dążymy do spełnienia oczekiwań klienta w zakresie przede wszystkim dostawy wyrobu spełniającego wymagania jakościowe klienta, konkurencyjności w zakresie ceny i stosowanej technologii, współpracy z kwalifikowanymi dostawcami.

Cele

Realizując Politykę jakości przyświecają nam cele takie jak identyfikacja potrzeb i wymagań klienta i dostosowanie działań organizacji w celu ich spełnienia, identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka oraz określenie potrzebnych środków kontroli, budowa stałych i partnerskich stosunków z klientami i dostawcami, stosowanie najlepszych rozwiązań technologicznych w zakresie realizowanych usług, ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników i angażowania ich do działań w zakresie BHP, ochrona środowiska, monitorowanie i pomiary, badanie zdarzeń wypadkowych i niezgodności.

Zobowiązania

Zobowiązujemy się do zapobiegania urazom i schorzeniom zawodowym, ciągłego doskonalenia zarządzania BHP oraz efektywności w obszarze BHP, przestrzegania wymagań prawnych oraz innych wymagań dotyczących organizacji odnoszących się do zagrożeń BHP.

Planowanie i realizacja tych celów musi być wspierana zaangażowaniem pracowników wszystkich komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa, a rzetelność, sumienność i wysoka jakość produkcji winny być naczelnym hasłem całej załogi. Zakomunikowana i dostępna polityka służy uzyskaniu świadomości odnośnie obowiązków i odpowiedzialności w zakresie BHP zarówno pracowników, podwykonawców, jak i kierownictwa oraz klientów i gości.

Stosując miary oraz inne narzędzia dokonujemy okresowej weryfikacji w celu sprawdzenia zgodności i przydatności polityki dla organizacji.

Obserwując i analizując sytuację na rynku, wymagania klientów, działania konkurencji, przepisy prawne oraz inne zachodzące zmiany podejmujemy decyzję o ewentualnej zmianie zamierzeń organizacji odnośnie jakości i BHP, co może spowodować zmiany polityki jakości i BHP.

Dążymy jako organizacja do spełnienia wymagań normy ISO 9001 oraz OHSAS 18001 i stałego doskonalenia skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania.

Maciej Sochacki - Prezes Zarządu
Gdańsk, 04.04.2018r.